Project Description

Дизайн на Юзър Интерфейс

Дизайн на интерфейс икони, дроп даун листи, навигационни компоненти, тагове, информационни елементи, потребителски съобщения и т.н. Всички текстове, компоненти и изображения се използват за да улеснят комуникацията между продукта и крайния потребител. Пълна информация относно продукта, тук.

Още проекти