Анализ и стратегии

Правилно работещият маркетинг е невъзможен без предварително извършен задълбочен анализ и стратегия, която да се следва. Ние ще проучим конкуретите Ви и ще следваме техните стъпки, за да открием слабостите им. На таза база, както и на разкриването на пълния потенциал на Вашия продукт или услуга, ще създадем реалистична стратегия, върху която може да се построи цялостният маркетинг имидж на Вашата компания.

Процесът на анализ и създаване на работеща стратегия включва:

  • Анализ на моментната ситуация, който включва анализ на пазара, SWOT анализ и анализ на конкуренцията.
  • Дискусия с клиента, целяща поставяне на реалистични цели.
  • Създаване на маркетинг стратегия.
  • Създаване на маркетинг бюджет.
  • Съдействие при въвеждането на съгласуваната стратегия.
Свържи се с нас