Социални медии

Съвременното общество е подложено на огромно количество информация, а социални медии като Facebook и LinkedIn допринасят неимоверно за това. Свикнали сме използваме тези медии като източник на полезна информация и често вземаме решения, базирани на прочетеното там. Ето защо е необходимо част от маркетинг усилията ни да бъдат насочени именно към хората, които ежедневно използват този социалните медии за да бъдат информирани. Нещо повече – възможността да разпространим своето рекламно съобщение до точно определени групи, като едновременно контролираме в детайл разходите си за реклама, е от ключово значение в съвременния маркетинг.

Рекламата във Facebook или LinkedIn, например, дава възможност да свържете Вашето съдържание с реални клиенти. Именно затова подходът трябва да бъде изключително професионален и премерен в зависимост от това кои социални медии използвате. Платформи като Instagram, YouTube и Facebook работят най-добре, когато се използва грануларна структура, а други, като например Pinterest, показват добри резултати и при настройки за по-широка аудитория.
С наша помощ ще спестите средства, а Вашите кампании ще се представят добре във всяка една платформа. Ще насочим усилията си към точното съдържание и конкретните таргет групи, които биха проявили сериозен интерес към Вашата реклама. Това на свой ред означава повече кликове, по-голяма ангажираност и повече продажби.

икони на социални медии
свържете се с нас